tibbi ve aromatik bitkiler ile icecekler

Tıbbı ve Aromatik Üniversiteler

Ege Üniversitesi – Ödemiş Meslek Yüksekokulu

Ege Üniversitesi – <b>Ödemiş Meslek Yüksekokulu</b>

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü programları arasında yer alan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı'nın yanı sıra Bahçe Tarımı Programı, Tohumculuk Programı, Organik Tarım Programı ve Süt ve Besi Hayvancılığı Programları mevcut.

tibbi ve aromatik bitkilerle cilt bakımı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’nın Amacı

Gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde ekomomik değeri olan tek ve/veya çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip kamu ile özel sektörün Ar-Ge destek personeli ihtiyacına cevap verebilecek niteklikli teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların Çalışma Alanları

  • Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İL ve İLçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.
  • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifler, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kankınma Kooperatifleri
  • Özel Sektör İşletmeleri: İstihdam alanları; tıbbi ve aromatik bitki ithalat ve ihracatını yapan işletmeler, bitkisel ilaç ve gıda desteği imal eden işletmeler, yetiştiricilik yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan firmalar ile bunların satışını yapan aktarlar ve işyerleri.
  • Kendi işletmeleri: Tıbbi ve aromatik bitki üretim ve pazarlama işletmeleri

Mezunların Kazandığı Diploma ve Ünvan

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “Önlisans Diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.

Meslekte İlerleme Olanakları

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir.

Ayrıca; Anadolu Üniversitesi Açık öğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma Bölümleri ile Fen Fakültelerinin Kimya Bölümüne geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ve “Kimyager” ünvanı alırlar.

Eğitim Altyapısı

30-48 kişi kapasiteli ve projeksiyon destekli 11 derslik yanı sıra ders için de kullanılabilen 99 kişi kapasiteli projeksiyon ve ses sistemi destekli 1 adet konferans salonunda teorik dersler yapılmaktadır.

Bitkisel Üretim Alanları

Parseller halinde tek yıllık bitkisel üretim için ayrılmış alanlar, çok yıllık bitkiler için fidan yetiştirme alanları, meyve bahçeleri, bağlar ve değişik tiplerde seralar; bitkisel üretim derslerinin öğrenci uygulamaları yanı sıra bilimsel araştırmalar ve ticari üretimler için de kullanılmaktadır.

Okulun öğrencisiyseniz; lütfen sizden sonra bu bölümü bu okulda okuyacak arkadaşlarınız için, aşağıdaki yorum alanından bölümünüzün yeni öğrencilerini bilgilendirebilir, yönlendirebilirsiniz.

türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler ansiklopedisi