tibbi ve aromatik bitkiler ile icecekler

Tıbbı ve Aromatik Üniversiteler

Mustafa Kemal Üniversitesi – Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Mustafa Kemal Üniversitesi – <b>Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu</b>

Bu programın amacı; öğrencilere gen kaynaklarının korunmasını ve bunların tarla bitkileri olarak kültüre alınmasını öğretmektir.

tibbi ve aromatik bitkilerle cilt bakımı

Diğer yandan, ilaç endüstrisi için bu bitkilerin özelliklerinin ve etkili maddelerinin belirlenmesi; bu bitkilere tedavi gücünü veren etkili maddelerin artırma çalışmalarının yapılması da amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, bulundukları bölgelerde arazi uygulamaları yaparak edindikleri teorik bilgilerini kullanma fırsatı bulmaktadır. Bitkileri, morfolojik özelliklerine göre tanıyan ve özelliklerini belirleyen öğrenciler tıbbi ve aromatik bitkileri doğadan toplamayı öğrenmektedir.

Kazanılan Derece

Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “ön lisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri” olarak çalışabilmektedir.

Derece Seviyesi: Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Eğitim planında yer alan “Yabancı Dil” dersi için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.25 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş gününden oluşan mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Program Profili ve Kontenjan

Programın öğrenci kontenjanı 30’dur. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu lise mezunları oluşturur. Programda teorik ve uygulamalı dersler Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir. Programda ders veren öğretim elemanları Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Ziraat Fakültesi’nden gelmektedir.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 • Temel bilgisayar bilgisini geliştirmek, ofis ve paket programların kullanılma becerisine sahiptir,
 • Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan temel matematik ile ilgili materyalleri kullanabilme yeteneğine ve bilgi donanımına sahiptir,
 • Tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi işlerde bilgi donanımına sahiptir,
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması ve toplandıktan sonra kurutulması ve bozulmadan saklanması hakkında bilgi sahibi olur,
 • Ziraat, mikrobiyoloji, gıda, kimya ve pazarlama dallarında temel bilgileri sahiptir,
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için ekolojik koşulların ne denli önemli olduğu bilgisine sahiptir,
 • Kozmetikte ve parfümeride kullanılan bitkiler hakkında bilgiye sahiptir,
 • Proje yürüterek belli bir konuda bilgi ve birikim sahibi olma becerisine sahiptir,
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin satış ve pazarlanmasında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir,
 • Yün,örgü boyamada kullanılan doğal bitkiler hakkında bilgi sahibidir,
 • Bitkilerin morfolojik,anatomik,sitolojik,fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgiye sahiptir.

İstihdam Olanakları

Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden firmalar, bitkisel ilaç üreten laboratuarlar, bu bitkilerin yetiştiriciliği yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler, tıbbi bitki drogları üreten ve satışı yapan işyerleri, aktarlar, güzellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler, aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar, narkotik bitkiler ve bitkisel kökenli kaçakçılıkla ilgili kriminoloji ve adli tıp laboratuvarları, gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryum ve bitki laboratuvarlarında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.

Dersler ve AKTS Kredileri ve Ders Kategori Listesi için üzerlerine tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme

Programda ara sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), uygulama(lar) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemi yazılı sınav(lar), doğru-yanlış test(ler), kısa cevaplı test(ler), eşleştirmeli test(ler), sözlü sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), tasarım(lar), portfolyo, performans görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez) içerebilir. Bu bölüm, her bir ders için bireysel ders tanıtım sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.25 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş gününden oluşan mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

İletişim & Ulaşım

Mustafa Kemal Üniversitesi Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı
Adres: Yenişehir Mah. Mithatpaşa Cad. No:16 31750 Altınözü/Hatay
Telefon: 0 (326) 311 22 75
E-Posta: altinozu@mku.edu.tr

türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler ansiklopedisi