tibbi ve aromatik bitkiler ile icecekler

Tıbbı ve Aromatik Üniversiteler

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Avanos Meslek Yüksekokulu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – <b>Avanos Meslek Yüksekokulu</b>

Teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda mevcut bilgi birikimi, yeni teknolojilerin kullanımı konusunda teknik birikime sahip teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

tibbi ve aromatik bitkilerle cilt bakımı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Avanos Meslek Yüksekokulu belirtmek gerekir ki, bölümümüzün programının yer aldığı bir çok üniversiteyi tanıtmak  için uğraşıyoruz ve üniversitenin resmi websitelerinden yararlanmaya çalışıp, yerel kanallardanda bilgi edinmeye çalışıyoruz. Nevşehir Üniversite’nin bilgilendirmeleri bir öğrencinin öğrenmesi gereken herşeyi sağlıyor. İncelemeye başlamadan önce söylememiz gerekir ki, Nevşehir’de okunur 🙂

Avanos Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı 2009-2010 yılında öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçe’dir. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programında mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ORGANİK TARIM alanında önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Şartları

Meslek liselerinin; Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Organik Tarım” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istediklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1” puanı almaları gerekir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program Profili

Teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda mevcut bilgi birikimi, yeni teknolojilerin kullanımı konusunda teknik birikime sahip teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Olanakları

Üniversitemizde bilgi hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı örgütlenmeleri içerisinde yürütülmektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrenme olanaklarından en önemlisi olan Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, çeşitli veri tabanları, elektronik kitaplar, elektronik dergiler, açık erişim kaynakları, süreli yayınlar ile öğrencilere merkez kampüste hizmet vermektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi bünyesinde okuma salonu oluşturmuş ve öğrencilere internet aracılığı ile e-kütüphane kaynaklarına erişim imkanı sağlanmaktadır. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi ve Turizm Fakültesi kütüphanesi de öğrencilerin araştırma, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları bünyesinde öğrencilerin uygulama ve araştırma yapabilecekleri laboratuar, bilgisayar laboratuvarı ve atölyeler bulunmaktadır.

Öğrencileri hayat boyu öğrenmeye teşvik edici, öğretim programları dışında eğitim programlarından faydalanabilecekleri, bölgeyi daha iyi tanıyabilecekleri ve bölgesel verilere ulaşabilecekleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde 3 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

1. Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(NEÜ TÖMER)
2. Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÜKÇAM)
3. Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM)
4. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM)

Program Çıktıları

 • Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Türkçenin yapısal özelliklerini kavrar. Türkçeyi kullanarak etkili iletişim kurar ve araştırma, okuma ve bilgilenme yeteneklerini geliştirir.
 • Bir yabancı dil kullanarak alanındaki gelişmeleri takip eder ve hem yurt içinde hem de yurt dışında meslektaşlarıyla iletişim kurar.
 • Bir işletim sistemi ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olur. Temel ofis yazılımları ve interneti kullanır.
 • Bir işletim sistemi ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olur. Temel ofis yazılımları ve interneti kullanır.
 • Tıbbi ve Aromatik amaçlı üretimi yapılan bitkileri tanır.
 • Tıbbi ve Aromatik bitkilerin üretim aşamasındaki ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygular.
 • Biyolojik çeşitlilik ve çevre bilincine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili modern tarım tekniklerini takip etmek ve pratiğe aktarır.
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı ile ilgili pratik uygulamalarda kullanılacak gerekli ekipmanı kullanma yeteneği sergiler.
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı’nı ilgilendiren konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Tarımsal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımına engel olabilecek sorunları çözer.
 • Bitkisel üretimde iklim değişiklikleri ve bölgelere göre alternatif ekim nöbeti sistemlerine karar verir.
 • Tarımsal üretim ve pazarlamada sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karar verir. Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
 • Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
 • Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
 • Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
 • Öğrencilerin estetik duygularının, İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerde bulunan etken maddelerin neler olduğunu öğrenir.
 • Kozmetikte, parfümeride kullanılan bitkiler hakkında bilgi sahibi olmak ve Yetiştirme tekniğini öğrenir.
 • Tıbbi-aromatik bitkilerin tüketimi ve ticareti hakkında bilgi sahibi olur.

Staj

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, eğitim öğretim planlarında uygulamalı ve staj derslerine önem vermektedir. Bu nedenle öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri uygulayabilme becerilerini geliştirmeye ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik birçok programda staj vardır. Öğrenciler mezun olabilmek için ilgili programın gereği olan stajları başarı ile tamamlamak zorundadır.

Özellikle stajların ve uygulamalı derslerin önem kazandığı Turizm Fakültesi ve Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Kültür turizminin kalbi olan Kapadokya büyük öneme sahiptir. Ayrıca öğrencilerin uygulamalı derslerini yapabilecekleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne ait Ürgüp’te bir uygulama oteli bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profili

Programımız mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı tarım il ve ilçe müdürlüklerinde tekniker olarak, organik tarım işletmelerinde tekniker olarak çalışabilmektee ve aktar olabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşulu ile Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70’ine uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav(ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavlarına katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) VE (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başaralı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Programı başarı ile tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu staj eğitimi (EDE = Endüstriye Dayalı Eğitim) tamamlamak gerekmektedir.

Bölüm Olanakları

Programımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 3 Öğretim Görevlisi ile yürütülmekle beraber, üniversite bünyesinde kadrolu olan, alanla ilgili diğer Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyeleri de öğrencilerimizin derslerine girmektedirler. Programımızda dersler; uygulama arazisi, organik tarım laboratuvarı ve projeksiyonlu sınıflarda yürütülmektedir.

Nevşehir’de Öğrencilerin Yaşam Giderleri

Nevşehir’de yaşam diğer şehirlere oranla daha kolaydır. Toplu taşıma araçlarıyla her yere ulaşım mevcuttur. Trafik yoktur. Ayrıca Nevşehir birçok şehre yakındır. Türkiye’nin başkenti Ankara’ya 35-40 も’ye seyahat edilebilir. Kayseri, Konya, Mersin ve Adana’da yakın olan diğer illerdir.

Hamburger Menü: 7 も
1 Kilo Tavuk Eti: 7 も
1 Kilo Dana Eti: 28 も
1 Kilo Muz: 3.5 も
Öğrenci Sinema Bileti: 6 も
Öğrenci Yemekhanesinde Öğle Yemeği: 1.5 も
Şehir İçi Otobüs Fiyatı: 1, 25 も
Tek kişi 1 aylık ev kirası: 550 も
Öğrencilerle ev paylaşımı kira, elektrik, su, ısınma dahil yaklaşık 200- 300 も arasındadır.
*Ayrıca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen geziler ücretsizdir.

Nevşehir’de Öğrenciler İçin Konaklama İmkanları

Nevşehir’e gelen öğrenciler kredi yurtlar kurumuna bağlı kız ve erkek öğrenci yurtları, özel öğrenci yurtlarında konaklayabileceği gibi birkaç arkadaş bir arada kalabilecekleri ev de kiralayabilirler. Nevşehir il merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ve özel yurtlara ait yaklaşık 2000 kız ve 1000 erkek öğrenci kapasiteli yurtlar bulunmaktadır. Avanosilçesinde 300 kişilik bir kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yine Avanos ilçesinde 350 kişilik bir kız öğrenci yurdu, önümüzdeki eğitim öğretim yılında faaliyete geçecektir. Hacıbektaş ilçesinde ise Belediyeye ait bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu vardır.

Üniversitemizin Meslek Yüksekokullarının bulunduğu Ürgüp, Hacıbektaş, Gülşehir ile Avanos ilçelerinde toplam kapasiteleri 1500’e yaklaşan özel kız ve erkek öğrenci yurtları vardır. Şehir merkezinde olan özel yurtların Üniversitemize servis araçları mevcuttur. Ayrıca Üniversitemizin, Ürgüp İlçesinde yer alan Uygulama Oteli, sevgili öğrencilerimizin ve velilerimizin hizmetine hazır durumdadır.

Nevşehir’de Yaşayan Öğrenciler İçin Otel ve Yurt İletişim Bilgileri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli
Adres: Fatih Mah. 12. Cad. No:3 ÜRGÜP/NEVŞEHİR
Telefon: 0 384 341 66 90 – 91 – 93 – Fax: 0 384 341 66 94
Email: otel@nevsehir.edu.tr

Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu
Telefon: 0384 215 27 32

Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu
Telefon: 0384 215 27 32

Özel Ürgüp Yükseköğretim Kurumu Kız Öğrenci Yurdu
Telefon: 0384 341 24 47

Kapadokya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Telefon: 0384 213 39 39

Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu
Telefon: 0384 212 91 32

Uluer Genç Yaşam Merkezi Erkek Öğrenci Yurdu
Telefon: 0384 213 04 00

Uluer Genç Yaşam Merkezi Kız Öğrenci Yurdu
Telefon: 0384 213 04 00

Şefkat Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Telefon: 0384 212 79 65

İletişim & Ulaşım

Nevşehir Üniversitesi, Avanos Meslek Yüksekok Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı
Adres: Cumhuriyet Mah. Kapadokya Cad. No:49 / 50500 AVANOS / NEVŞEHİR
Telefon: 0 (384) 511 56 76
Web Adresi: avanosmyo.nevsehir.edu.tr

türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler ansiklopedisi