tibbi ve aromatik bitkiler ile icecekler

Tıbbı ve Aromatik Haberler

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 2-4 Ekim Çeşme

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 2-4 Ekim Çeşme

İki yılda bir düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu"nun dördüncüsü uluslararası katılımlı olarak 2-4 Ekim 2018 tarihlerinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü desteği ile Çeşme-İzmir’de gerçekleştirilecektir.

tibbi ve aromatik bitkilerle cilt bakımı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, tıbbi ve aromatik bitkiler denildiğinde hem içerdikleri etken maddeler yönünden hem de tüketim alanları bakımından çok büyük bir alanı kapsamakta ve dünya ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. Tıbbi bitkiler piyasasının 2000’li yıllarda yıllık yaklaşık 60 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2017 yılında 107 milyar dolara yükseleceği ifade edilmektedir.

Ülkemizin farklı iklim ve ekolojik koşullara sahip olması, floranın çok sayıda bitki türü ve çeşitliliği içermesi ve birçok bitkinin gen merkezi olması bakımından doğadan toplanan ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğu bilinmektedir.

Kültür Bitkileri

Birçok kültür bitkisi ile karşılaştırıldığında, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde yürütülen çalışmaların hala sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu bakımdan tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin olarak yapılacak bilimsel çalışmaların bu alanda değerli katkılar sağlayacağı ve ülke ekonomisi için bir kaynak oluşturacağı açıktır. Ayrıca bu çalışmalardan elde edilen sonuçların uygulamaya aktarılması ve sektör tarafından yaygın kullanımının sağlanmasına gereksinim duyulmaktadır.

İlk Bilimsel Toplantı

Türkiye’de tıbbi bitkiler konusunda yapılan ilk bilimsel toplantı olan “Uluslararası Tıbbi Bitkiler Kollogiumu” Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından 16-21 Nisan 1974’de İzmir’de düzenlenmiştir. Bu bakımdan bölümümüz öncülüğünde 2-4 Ekim 2018 tarihlerinde yine İzmir’de düzenlenecek olan bu sempozyum bizler için ayrı bir önem taşımaktadır.

İki yılda bir düzenlenen “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu”nun dördüncüsü uluslararası katılımlı olarak 2-4 Ekim 2018 tarihlerinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü desteği ile Çeşme-İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu

“Uluslararası Katılımlı 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu” Düzenleme Kurulu olarak konu ile ilgili dünyadaki en son eğilimleri, bu konuda yapılmış araştırma sonuçlarını, sektör sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendireceğimiz bu sempozyumda, siz değerli bilim insanlarını, araştırıcıları, özel sektör temsilcilerini ve bu konuya gönül vermiş tüm katılımcılarımızı görmekten ve 2-4 Ekim 2018 tarihleri arasında Çeşme-İzmir’de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Tüm katılımcıların desteği ile bu alanda yapılmış araştırma bulgularının bilimsel gelişimimize, ulusal ekonomimize ve kalkınmamıza önemli katkılar sağlayacağına ve katılımcılara yeni ufuklar açacağına gönülden inanıyor ve saygılar sunuyoruz.

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Emine BAYRAM

Sempozyum Konuları

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde;
Yetiştirme Teknikleri
Genetik, Islah ve Biyoteknoloji
Biyoçeşitlilik ve Koruma
Hasat Sonrası İşlemler
Üretim ve Pazarlama
Fonksiyonel Gıda Olarak Kullanım
Peyzaj Alanında Kullanım
Analitik Çalışmalar
Sekonder Maddeler (Uçucu Yağlar, Alkaloidler, Glikozidler v.b)
Botanik ve Etnobotanik Çalışmalar
Biyolojik Aktiviteler
Doğal Kozmetik Ürünler

Önemli Tarihler

Bildiri özet için son tarih                 30 Mart 2018
Değerlendirme sonuçlarının ilanı  30 Nisan 2018
Erken kayıt için son tarih                20 Mayıs 2018
Geç kayıt için son tarih                   30 Haziran 2018
Tam metin için son tarih                15 Temmuz 2018
Sempozyum tarihi                          2-4 Ekim 2018

 

Onursal Başkan

Prof. Dr. Ayhan CEYLAN

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Emine BAYRAM

Sempozyum Sekretaryası

Doç. Dr. M. Özgür TATAR
Doç. Dr. A. Betül AVCI

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Doç. Dr. Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Dr. Yusuf ARSLAN Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Dr. Ali PEKSÜSLÜ Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Ünal KARIK Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Araş. Gör. Dr. Çiğdem SÖNMEZ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Araş. Gör. Deniz İŞTİPLİLER Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Araş. Gör. Şükrü Sezgi ÖZKAN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Zir. Yük. Müh. Uğur ÇAKALOĞULLARI Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Araş. Gör. Özge ŞİMŞEK SOYSAL Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Zir. Müh. Ercan TÜRKTEMEL Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Zir. Müh. Fatih ÇİÇEK Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. İlknur KÖSOĞLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Zir. Yük. Müh. Ahmet B. TINMAZ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü

Bilim Kurulu*

Prof. Dr. Olcay ARABACI Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Neşet ARSLAN Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE (Emekli)
Prof. Dr. Ali Kemal AYAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra Meslek Yüksekokulu, TÜRKİYE
Prof. Dr. Filiz AYANOĞLU Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Nedime AZKAN Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE (Emekli)
Prof. Dr. Hüsnü Can BAŞER Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, KKTC
Prof. Dr. Hasan BAYDAR Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nebi BİLİR Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Hakan COŞKUNOL Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKÇI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Ihsanullah DAUR King Abdulaziz University, SUUDİ ARABİSTAN
Prof. Dr. Nazan DEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Chlodwig FRANZ University of Veterinary Medicine Vienna, AVUSTURYA
Prof. Dr. Milen GEORHIEV Bulgarian Academy of Science, BULGARIA
Prof. Dr. Aynur GÜREL Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Vaclav HEJNAK Czech University of Life Science, ÇEK CUMHURİYETİ
Prof. Dr. Bernd HONERMEIER Giessen University, ALMANYA
Prof. Dr. Yüksel KAN Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Şevket Metin KARA Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Kemalettin KARA Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Şengül KARAMAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Ed. Fak., TÜRKİYE
Prof. Dr. Murat KARTAL Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Saliha KIRICI Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Neşe KIRIMER Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Bijen KIVÇAK Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Gülden OVA Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Temel ÖZEK Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Hakan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Canan SAĞLAM Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Fatih SEYİS Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Canfeza SEZGİN Biruni Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL Bozok Üniversitesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Sezen TANSI Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. İsa TELCİ Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nedret TORT Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Murat TUNÇTÜRK Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Kenan TURGUT Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Güngör YILMAZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Zeki HAZNEDAROĞLU İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Mehmet İNAN Adıyaman Üniversitesi, Kahta Meslek Yüksekokulu, TÜRKİYE
Doç. Dr. Oya KAÇAR Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Durmuş Alpaslan KAYA Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Madalina Albu KAYA Leather and Footwear Research Institute, ROMANYA
Doç. Dr. Reza Amir NIA Urmia Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İRAN
Doç. Dr. Johannes NOVAK University of Veterinary Medicine, AVUSTURYA
Doç. Dr. Abdülhabip ÖZEL Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Meltem SESLİ Celal Bayar Üniversitesi, Tütün Eksperliği Yüksekokulu, TÜRKİYE
Doç. Dr. Serdar Gökhan ŞENOL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Özlem TONÇER GÜL Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Doğan ARSLAN Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Zehra AYTAÇ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Sezgin SANCAKTAROĞLU Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜRKİYE

*Bilim kurulu sıralaması soyada göre alfabetik olarak listelenmiştir.

İLETİŞİM

Elektronik posta: info@tibbiaromatik2018.org
Doç. Dr. M. Özgür TATAR
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
+90 538 745 55 30

Doç. Dr. A. Betül AVCI
Ege Üniversitesi, Ödemiş Meslek Yüksekokulu
+90 532 247 53 03

 Kayıt işlemleri için; Tıklayınız.
türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler ansiklopedisi